OPRACOWANIA I MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Oferujemy:
Mapy do celów planistycznych
Mapy do celów projektowych - niezbędne do opracowania projektu technicznego inwestycji - zarówno w technologii numerycznej jak i analogowej w skalach od 1:250 do 1:1000 (dobór rodzaju skali zależny od potrzeb)
Przykład
Mapy stanu prawnego nieruchomości
Profile terenu
Przykład
Pomiary charakterystycznych elementów budowli (wysokości budynków itd..)
Przykład
Numeryczne modele terenu generowane na podstawie pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i fotogrametrycznych
Pozostałe opracowania służące do celów projektowych