PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI - SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH
Oferujemy:
Okazania granic-wznowienia znaków granicznych
Rozgraniczenia nieruchomości
Podziały nieruchomości
Przykład
Łączenie działek ewidencyjnych
Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do dokonania wpisów w księgach wieczystych
Aktualizacje użytków gruntowych i klasyfikacja gleboznawcza gruntów
Przykład
Przygotowywanie dokumentacji do wyłaczenia gruntów z produkcji rolnej